Contact Info

HOR HAŠIRA
Jevrejska opština Novi Sad
Jevrejska 11
21000 Novi Sad,Srbija

Тelefon: +381 63 54 76 99
Mail: mirko.stark@hasira.net

Write to us

    Where are we

    © 2020 AMARA WEB STUDIO