RADO ĆEMO SE ODAZVATI

Hor Hašira voli da što češće nastupa pred dobrim ljudima.

POZOVITE NAS

Rado ćemo se odazvati i pevati za Vas i Vašu publiku na svakoj priredbi, događaju ili okupljanju koje doprinosi ljubavi, poštovanju i dobroti među ljudima kao i harmoniji sa prirodom u sebi i oko sebe.

  Repertoar

Hor Hašira neguje jevrejsku duhovnu i svetovnu, kao i domaću i stranu, horsku muziku. Pevamo na hebrejskom, jidišu, ladino jeziku, na srpskom, latinskom, španskom, engleskom, italijanskom, baskijskom, a u našem repertoaru nema žanrovskih i vremenskih ograničenja. Repertoar možemo prilagoditi prilici i potrebama domaćina prema prethodnom dogovoru.

 

 

  Sastav hora

Hor nastupa sa 25 do 35 pevača, zavisno od prilike, termina, lokacije, raspoloživosti pevača kao i dogovora sa domaćinom.

 

 

  Tehnički zahtevi

Za nastup nam je potreban klavir ili električni klavir sa ozvučenjem kao i praktikabli na tri nivoa i prostor prihvatljive akustike. U pojedinim prilikama (otvoreni prostor ili izrazito velika dvorana) je potrebno ozvučiti ceo hor.

 

 

  Logistika

Osim za nastupe u Novom Sadu gde možemo da dođemo sopstvenim prevozom, za sve druge destinacije nam je potreban autobuski ili avionski prevoz. Za nastupe u mestima udaljenim više od 200 km od Novog Sada potrebno nam je prenoćište, ishrana kao i mini dnevnice. Isto važi i za gostovanja u inostranstvu.

 

 

 

  Cena nastupa

Nastupi hora Hašira na komemoracijama, verskim okupljanjima, dobrotvornim događajima kao i na događajima od javnog interesa su besplatni. Cena komercijalnog nastupa je primerena i formira se u dogovoru sa naručiocem. Honorar za nastup uplaćuje se na žiro račun Jevrejske opštine Novi Sad i koristi se za tehničke potrebe hora, potrebe Jevrejske opštine kao i u dobrotvorne svrhe.

 

 

  Raspoloživost

Hor Hašira je sastavljen od pevačica i pevača koji su u svakodnevnom životu zaposleni ljudi, majke, očevi, kćeri, sinovi, bake, deke i još svašta drugo. Iako smo uvek srećni kad nam se pruži prilika da podelimo radost pevanja sa svojom publikom, postoji mogućnost da zbog različitih obaveza članova to nekih datuma ne bude moguće. Zbog ovoga molimo da nam, se za dogovore u vezi planiranja naših nastupa javite što je moguće ranije od datuma planiranog za nastup.

KONCERT HOROVA: Kol ha'olam kulo